Ελληνικά Αγγλικά
Get the Flash Player to see this player.
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΜΕ U.V. & OZON > ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ U.V. 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΑΕΡΑ

Είναι μονάδες που σχεδιάζονται να λειτουργούν είτε αυτόνομα είτε να τοποθετηθούν   σε υπάρχοντες αεραγωγούς. Στην πρώτη περίπτωση  ο αέρας διοχετεύεται στην συσκευή UV με την βοήθεια ενσωματωμένου ανεμιστήρα ενώ στην δεύτερη  το σύστημα τοποθετείται στον υπάρχοντα αεραγωγό ή σε κατάλληλη θέση  στην αναρρόφηση ‘ήδη εγκατεστημένων ανεμιστήρων (πχ ψυκτικοί θάλαμοι)

Το πεδίο εφαρμογών των παραπάνω συστημάτων είναι ευρύ. Γενικά μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η εγκατάσταση ενός ή και περισσοτέρων τέτοιων συστημάτων  κρίνεται απαραίτητη  σε χώρους και περιοχές οπού η ατμόσφαιρα πρέπει να είναι απολυμασμένη είτε κατά την διάρκεια μιας παραγωγικής διαδικασίας είτε κατά την διάρκεια μιας επεξεργασίας. 

Πιο ειδικά, τέτοια συστήματα μπορούν να εγκατασταθούν στα ακόλουθα μέρη :

-αίθουσες αναμονής 

-κινηματόγραφους

-χειρουργεία

-νοσοκομειακούς θαλάμους

-γραφεία

-σχολικές αίθουσες 

-ιδιωτικά σπίτια 

-βιομηχανίες τροφίμων και φαρμάκων

-εργαστήρια

-φάρμες ζώων ή πουλερικών

-απολύμανση μεταφορικών ταινιών και ιμάντων

 

UVAIR TABLE 


Μεγέθυνση
ΣΕΙΡΑ MQS
Μεγέθυνση
ΣΕΙΡΑ MQP
Μεγέθυνση
ΣΕΙΡΑ MC
Επιστροφή
 
© 2008 ΥΔΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ
Powered by Softways S.A.