Ελληνικά Αγγλικά
Get the Flash Player to see this player.
ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΕΣ ΝΕΡΟΥ > ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΕΣ
Οι αποσκληρυντές αυτού του τύπου λειτουργούν αυτόματα με βαλβίδα ελέγχου η οποία δέχεται το παλμικό σήμα που παρέχει συνεχώς ένα ροόμετρο το οποίο βρίσκεται στην έξοδο του αποσκλητυντή.
Στη βαλβίδα ελέγχου η οποία διαθέτει ψηφιακή οθόνη δηλώνεται το μέγεθος του αποσκληρυντή(όγκος ρητίνης) & η αρχική σκληρότητα του νερού.Αυτόματα τότε στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη με τα υπολλειπόμενα κυβικά αποσκληρυμένου νερού μέχρι την επόμενη αναγέννηση.Κατά τη διάρκεια της κατανάλωσης τα αναγραφόμενα κυβικά μειώνονται και μόλις μηδενιστούν τότε ή γίνεται άμεση αναγέννηση αν πρόκειται για αποσκληρυντή μιας στήλης ή γίνεται εναλλαγή στήλης ανπρόκειται για αποσκληρυντή δύο ή τριων στηλών(η άλλη στήλη μπαίνει σε διαδικασία αναγέννησης και μετά σε θέση stand-by).
Στην οθόνη επίσης εμφανίζονται συνεχώς η μέση ωριαία κατανάλωση νερού αλλά και το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η βαλβίδα ελέγχου κατά τη διάρκεια του κύκλου αναγέννησης.
Στη βαλβίδα ελέγχου υπάρχει μπουτόν με το πάτημα του οποίου εξασφαλίζουμε μια extra αναγέννηση χωρίς να επηρεάζεται η ογκομετρική του λειτουργία.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΩΝ

• Συνεχής(απρόσκοπτη) ροή αποσκληρυμένου νερού όλο το 24ωρο.
• Οικονομία αλατιού γιατί η αναγέννηση γίνεται με βάση την κατανάλωση αποσκληρυμένου νερού.
• Δυνατότητα λειτουργίας της μιας στήλης όταν και αν δημιουργηθεί πρόβλημα στην άλλη.
• Δυνατότητα για τις δίδυμες μονάδες να λειτουργήσουν είτε εναλλακτικά είτε παράλληλα (για εξασφάλιση μεγαλύτερης παροχής).
• Δυνατότητα λειτουργίας και με χρονικό προγραμματισμό.
ΜΟΝΟI ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΕΣ
ΜΟΝΟI ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΕΣ
ΔΙΔΥΜΟΙ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΕΣ
ΔΙΔΥΜΟΙ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΕΣ
 
 
© 2008 ΥΔΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ
Powered by Softways S.A.