Ελληνικά Αγγλικά
Get the Flash Player to see this player.
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΩΣΜΩΣΗ
Η αντίστροφη όσμωση είναι μια μέθοδος αντιστροφής της φυσικο-χημικής διεργασίας που καλείται όσμωση. Κατά τη διαδικασία αυτή γίνεται ο διαχωρισμός των διαλυτών συστατικών του νερού χρησιμοποιώντας ως κινητήρια δύναμη την πίεση σε μια ημιπερατή μεμβράνη κυτταρίνης.Πιο συγκεκριμένα η εφαρμοζόμενη πίεση υπερβαίνει την οσμωτική πίεση του υδατικού διαλύματος με αποτέλεσμα να εξαναγκάζει τη διέλευσή του  μέσω της ημιπερατής μεμβράνης η οποία λειτουργεί σαν μοριακό φίλτρο καθαρού νερού το οποίο είναι απαλλαγμένο από τα διαλυτά συστατικά του. (Σχήμα 1)
Η ημιπερατή μεμβράνη είναι τοποθετημένη σε μια ειδική μεμβρανοθήκη από υλικό που αντέχει σε υψηλή πίεση και σε διάβρωση. Τα τελευταία χρόνια η μέθοδος της αντίστροφης όσμωσης χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο λόγω της σημαντικής απόδοσης που εξασφαλίζει, αλλά και της απλότητας κατασκευής της. Το κόστος των μεμβρανών που πριν λίγα χρόνια ήταν απαγορευτικό, έχει μειωθεί σε σημαντικό βαθμό, ενώ παράλληλα σύγχρονες τεχνικές βελτίωσης παρέχουν την δυνατότητα εκμετάλλευσης στο μέγιστο βαθμό  της συγκεκριμένης τεχνολογίας της με τα λιγότερα δυνατόν προβλήματα.
Τα συστήματα αντίστροφης ώσμωσης που κατασκευάζει αλλά και εμπορεύεται η εταιρεία μας, είναι όλα συναρμολογημένα πάνω σε ανοξείδωτη βάση. Υπάρχει επίσης δυνατότητα να κατασκευαστούν συστήματα ανάλογα με τις απαιτήσεις του χώρου σας. Το κάθε σύστημα διαθέτει ηλεκτρικό πίνακα ευρωπαϊκών προδιαγραφών, όργανα μέτρησης αγωγιμότητας, ΡH, RX, φίλτρα θολότητας, δοσομετρικά συστήματα προσθήκης χημικών. Όταν απαιτείται, δύναται να χρησιμοποιηθούν σύστημα απολύμανσης με U.V. , φίλτρα αποσιδήρωσης, ενεργού άνθρακα, βελτιωτικό προσθήκης αλάτων καθώς και να γίνεται έλεγχος λειτουργίας μέσω PLC με δυνατότητα σύνδεσης με Η/Υ και SCADA.
 
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΩΣΜΩΣΗ ΥΦΑΛΜΥΡΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΩΣΜΩΣΗ ΥΦΑΛΜΥΡΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ
 
 
© 2008 ΥΔΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ
Powered by Softways S.A.