Ελληνικά Αγγλικά
Get the Flash Player to see this player.
ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΕΣ ΝΕΡΟΥ
Με τον όρο αποσκλήρυνση εννοούμε τη διαδικασία απομάκρυνσης ιόντων ασβεστίου (Ca++) και μαγνησίου (Mg++) από το νερό, τα οποία είναι ανεπιθύμητα σε πολλές εφαρμογές  οικιακές, επαγγελματικές, βιομηχανικές, επειδή δημιουργούν επικαθήσεις.
Ο πλέον κατάλληλος τρόπος απομάκρυνσης των ιόντων αυτών από το νερό είναι με τη χρήση ισχυρά κατιονικής ρητίνης σε κύκλο νατρίου, η οποία κατά τη διαδικασία της αποσκλήρυνσης δεσμεύει τα ιόντα ασβεστίου(Ca++)  και μαγνησίου(Mg++).
Η επαναδραστηριοποίησή της (αναγέννηση) επιτυγχάνεται με τη διαβίβαση μέσω αυτής κορεσμένου διαλύματος χλωριούχου νατρίου (NaCl).
Οι μονάδες αποσκλήρυνσης αποτελούνται από το δοχείο ρητίνης,την αυτόματη βαλβίδα ελέγχου και το δοχείο άλμης στο οποίο πραγματοποιείται ο κορεσμός του διαλύματος χλωριούχου νατρίου(NaCl)
Οι αποσκληρυντές ανάλογα με τον τρόπο έναρξης λειτουργίας της αναγέννησης, χωρίζονται σε χρονικούς και ογκομετρικούς.
Στους χρονικούς η αναγέννηση προγραμματίζεται να γίνεται συγκεκριμένη ώρα και μέρα της εβδομάδας  από δύο φορές την ημέρα έως και μία φορά κάθε ενενήντα εννέα ημέρες.
Στους ογκομετρικούς η αναγέννηση γίνεται με βάση την κατανάλωση νερού. Οι ογκομετρικοί αποσκληρυντές μπορεί να είναι μιας στήλης (μονοί), δύο στηλών (δίδυμοι) εναλλακτικής ή παράλληλης λειτουργίας και τριών στηλών (τρίδυμοι) όπου οι δύο στήλες είναι πάντα σε λειτουργία και μια stand-by ή σε φάση αναγέννησης.
Η εταιρεία μας διαθέτει όλη τη γκάμα χρονικών και ογκομετρικών αποσκληρυντών του Αμερικάνικου οίκου OSMONICS-AUTOTROL GE με τη χρήση ιοντοεναλλακτικής ρητίνης κατάλληλη και για τρόφιμα (food grade) του Γερμανικού οίκου BAYER-LANXESS.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:
Κατοικίες,ξενοδοχεία,εστιατόρια,café-bar,γραφεία,αρτοποιεία,οδοντιατρεία,νοσοκομεία,βιομηχανία,πλυντήρια ιματισμού.πλυντήρια αυτοκινήτων,ψυκτικά συγκροτήματα,λέβητες.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
• Στεγασμένος χώρος για αποφυγή παγετού.
• Αποχέτευση στο χώρο εγκατάστασης.
• Παροχή ρεύματος 220V.
• Εγκατάσταση στην είσοδο του αποσκληρυντή φίλτρου αιωρουμένων για αποφυγή προβλημάτων(μόνιμη διαρροή στην αποχέτευση) στην αυτόματη βαλβίδα ελέγχου(προτείνουμε αυτοκαθαριζόμενο).
• Νερό τροφοδοσίας απαλλαγμένο από σίδηρο(‹0,15ppm) και μαγγάνιο(‹0,04ppm) τα οποία μπορούν να καταστρέψουν τη ρητίνη σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
• Όταν πρόκειται για νερό γεώτρησης πρέπει να γίνεται ανάλυση νερού για εντοπισμό τυχόν επικίνδυνων ιόντων, την οποία αναλαμβάνει η εταιρεία μας εντελώς δωρεάν.
• Πίεση εισόδου μεγαλύτερη από 2 bar.
• Θερμοκρασία νερού εισόδου μικρότερη από 49ºC.

ΧΡΟΝΙΚΟΙ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΕΣ
ΧΡΟΝΙΚΟΙ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΕΣ
ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΕΣ
ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΕΣ
 
 
© 2008 ΥΔΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ
Powered by Softways S.A.